cerita orang bujang...

Thursday, February 16, 2006

Hari pertahanan awam

Hari pertahanan awam yang terletak pada 15 haribulan dua adalah hari yang amat penting untuk rakyat-rakyat singapura.
Ia adalah sesuatu hari yg diadakan sbegai peringatan akan kejatuhan sigapura kepada pihak tentera jepun.
Hari pertahanan awam juga diadakan supaya mengingatkan setiap rakyat singapura akan peranan penting mereka dalam mempertahankan negeri singapura.
Sekolah-sekolah rendah dan menengah di singapura mengadakan latihan permindahan untuk pelajar-pelajar untuk menyediakan mereka jika ada kecemasan.
Kami juga harus makan bubur dan ubikayu serta biskut sahaja pada hari tersebut.
Saya bangga menjadi rakyat singapura kerana kami dilatih untuk menjadi bersedia dan negeri kami memberikan saya perasaan dilindungi.
Kami juga dilatih mempertahankan singapura dalam segi perkhidmatan negara.
kami diajar cara untuk berperang dan kami harus pulang balik supaya kesihatan dan stamina kami stabil. Dengan itu, saya mengakhiri post ini.

1 Comments:

Blogger KlinikBahasa said...

cg : teks hari pertahanan awam baik - tapi teks melancong sukar dibacar - gunakan warna putih atau kuning - bukan merah.

6:49 AM  

Post a Comment

<< Home